Certyfikat ISCC

e

W naszym kraju można spotkać trzy certyfikaty
w następujących systemach certyfikacji biomasy, biokomponentów i biopaliw:

 • ISCC EU
 • REDcert EU
 • KZR INiG.

Wszystkie wymienione systemy zaakceptowane zostały przez Komisję Europejską i są wzajemnie uznawalne. Np. firma posiadająca certyfikat REDcert lub KZR INiG może kupić towar od dostawcy posiadającego certyfikat w systemie ISCC EU i potraktować go w swoim systemie bilansu masy, jako certyfikowany.

Certyfikacja ISCC obejmuje bardzo szeroki zakres produktów wykorzystywanych w produkcji biomasy, biokomponentów
i biopaliw
.
Są to na przykład:

 • nasiona roślin oleistych (rzepak, szyszki palm olejowców),
 • ziarna zbóż (pszenica, żyto, itd.),
 • kukurydza,
 • oleje (palmowy, rzepakowy, słonecznikowy)
 • dalsze półprodukty i produkty (estry, etanol, biodiesel).

Zgodnie z wymogami certyfikatu ISCC, biomasa musi być produkowana z zachowaniem wszystkich zasad odpowiedzialności środowiskowej.

Obejmuje to ochronę gleb, wód, powietrza oraz GAP. Należy pamiętać, że nie wolno wykorzystywać obszarów o wysokiej bioróżnorodności, znacznej zawartości węgla (C) oraz torfowisk.

Z

O certyfikat ISCC mogą starać się zarówno tradycyjni producenci biomasy, biokomponentów i biopaliw, ale również firmy zajmujące się:

 • przemysłowym wykorzystaniem terenów zielonych,
 • przetwórstwem organicznych materiałów opadowych,
 • punkty skupu biomasy,
 • dystrybutorzy biopaliw.

ISCC to system certyfikacji biomasy, biokomponentów
i biopaliw
wprowadzanych do sprzedaży, zapoczątkowany przez niemiecką federalną Agencję ds. Rolnictwa i Żywności.

Jest to standard powszechnie stosowany na terenie całej Unii Europejskiej oraz w wielu krajach świata na potrzeby unijnego systemu wsparcia dla biomasy i biopaliw i wynikających z tego systemów certyfikacji biomasy (ISCC EU, REDcert EU, KZR INiG) w celu redukcji emisji CO2 (i spełnienia przez to wymogów dyrektywy RED).